Uusperheneuvonta

Uusperheneuvonta voi olla luonteeltaan ennaltaehkäisevää, tietoa antavaa, konsultoivaa, terapiaa tai kriisiapua. Uusperheneuvonta on matalan kynnyksen apua ja siksi ei ole olemassa erityisiä kriteerejä tai vaatimuksia sille, milloin voi hakeutua uusperheneuvontaan. Olennaista on palvelua hakevan oma kiinnostus tai tarve. Usein uusparit hakeutuvat ammattiavun pariin, kun yhteistä taivalta on kuljettu 2 - 4 vuotta.

Tarjoamassani uusperheneuvonnassa voidaan käsitellä esimerkiksi uusperheen dynamiikkaa, vuorovaikutusta, parisuhdetta, suhdetta lapsiin, lasten välisiä suhteita, suhteita ex-puolisoihin tai sukulaisiin, uusparisuhteen ja uusperheen herättämiä tunteita, haasteita tai ongelmia. Uusperheneuvonnassa voidaan keskustella uusperheen kehitysvaiheista, rajoista, perinteistä, ex-perheiden historioista, uusperheen perheytymisestä, perhejuhlista tai muista käytännön järjestelyistä uusperheessä. Ajankäyttö, uusperheen pelisäännöt, perhepalaverit ja roolit uusperheen aikuisina ja vanhempina ovat myös yleisiä uusperheneuvonnassa käsiteltäviä asioita.

Tarjoamani uusperheneuvonnan tavoitteena on auttaa ja tukea uusparia ja -perhettä heidän yksilöllisessä tilanteessaan. Uusparin avun hakeminen ja saaminen lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edesauttaa koko perhettä eheytymään ja perheytymään. Vastaanotolle voi tulla yksin tai yhdessä pariskuntana. Tapaamisten sisällöt, kesto ja tiheys suunnitellaan kunkin tilanteen ja tarpeen mukaan yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä!