Kristillinen terapia

Tarjoamani kristillinen ratkaisukeskeinen terapia perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen sekä ratkaisukeskeisen terapian periaatteisiin ja menetelmiin. Se on asiakaslähtöistä, vuorovaikutteista, tulevaisuuteen suuntautuvaa ja voimavaraistavaa. Lähtökohtana on positiivisen tulevaisuuden näkökulma ihmisen elämässä ja sosiaalisissa suhteissa Luojan luomana, arvokkaana ja ainutlaatuisena yksilönä.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään ihmisen kykyihin, mahdollisuuksiin ja toiveisiin. Tavoitteena on saada aikaan positiivisia muutoksia, rikasta vuorovaikutusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Elämässä vastaan tulevat ongelmat nähdään ratkaisukeskeisessä terapiassa haasteina. Haasteet puolestaan ratkaistaan parhaiten, kun menneisyyden kokemuksista suuntaudutaan kohti tulevaisuutta. Mennyttä ei ohiteta, mutta siihen ei myöskään juututa. Terapiassa pyritään hyödyntämään asiakkaan omia ideoita, vahvuuksia, taitoja ja mahdollisuuksia. Asiakasta rohkaistaan kokeilemaan uusia, luovia ratkaisuja elämässään.

Terapiaprosessin sisällöt, pituus ja käyntien tiheys suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelemaan juuri yksilöllisesti jokaisen omia tarpeita. Kristillinen hengellinen elementti kulkee tai on kulkematta osana terapiaprosessia, niin ikään asiakkaan toiveiden mukaisesti.