Kertaterapia

Psykoterapian tuloksellisuustutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että hämmästyttävän moni asiakas hyötyy merkittävästi jo yhdestä terapiakäynnistä. Näiden havaintojen pohjalta tutkijat ovat jo 30 vuoden ajan kehittäneet uudenlaista psykoterapiakonseptia, josta käytetään alan ammattikirjallisuudessa nimitystä Single Session Therapy, kertaterapia. Viime vuosien aikana julkaistujen useiden meta-analyysien valossa kertaterapia on osoittautunut vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi psyykkisten ongelmien ja kriisien hoitomuodoksi. 

Tarve ja kiinnostus kertaterapiaa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi terapiapalvelujen kysynnän kasvun ja psykoterapiapalvelujen saatavuusongelmien vuoksi. Kertaterapia on joustava hoitomuoto, jota voidaan soveltaa paitsi yksilöterapiassa, myös pari- ja perheterapiassa. Tarjoankin kertaterapiapalveluja joihin voit tulla yksin, pariskuntana tai koko perheesi kanssa.